O Fundacji

Fundacja Artystów  Weteranów Scen Polskich powstała 26 maja 2003 roku. Głównym celem jej działaności jest wsparcie rzeczowe i finansowe Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Aby pozyskać środki na ten cel, Fundacja organizuje koncerty, wystawy, aukcje charytatywne, a także aktywnie poszukuje darczyńców i sponsorów. Ze zgromadzonych funduszy (m.in. z 1%) Fundacja wspiera artystów-weteranów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.