Zarząd Fundacji z wizytą w Teatrze im. Sewruka w Elblągu

W sobotę 17 lutego 2018 roku członkowie Zarządu Fundacji: Sylwester Kostecki, Słamoir Pietras, Anna Solnicka-Heller i Małgorzata Zawadzka odwiedzili Elbląg. Na zaproszenie Pana Mirosława Siedlera, dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka, obejrzeli spektakl „Amadeusz” w reżyserii Pawła Szkotaka.

Przed spektaklem odbyło się spotkanie z Zespołem Teatru, dyskutowano o przyszłości Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie i możliwości współpracy Fundacji z teatrami dramatycznymi.

Na zdjęciu: Prezes Fundacji Sławomir Pietras i Dyrektor Mirosław Siedler.