Wspaniały gest Pana Olgierda Łukaszewicza

Pan Olgierd Łukaszewicz – Przewodniczący Rady Fundacji – otrzymał w tym roku Wielką Nagrodę Festiwalu „Dwa Teatry”. Z radością informujemy, że dzisiaj przekazał swoją nagrodę pieniężną na potrzeby Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.  Serdecznie dziękujemy!

Przypominamy wystąpienie Laureata  (Sopot 2017), w którym podkreśla jak ważnym miejscem jest Dom.

I pozwalamy sobie mieć nadzieję, że ten wspaniały gest będzie miał licznych naśladowców.

Olgierd Łukaszewicz
Olgierd Łukaszewicz