Rotary Club w Skolimowie

28 czerwca Rotary Club Warszawa Konstancin przygotował niespodziankę dla mieszkańców Domu. Rotarianie pod przewodnictwem nowej Prezydent Klubu Magdy Helwing przygotowali słodki poczęstunek i napoje oraz zaprosili do wysłuchania krótkiego występu słowno-muzycznego. Swoje wiersze przeczytał Lech Jaworski, zagrał duet Patryk Rogoziński (wiolonczela) i Piotr Malicki (gitara), którzy zaprezentowali nowe aranżacje m.in. piosenki „Czas nas uczy pogody”.

„Rotary to stowarzyszenie przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, którzy świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie”.

Mamy nadzieję, że to dobry początek naszej współpracy w myśl rotariańskiego motta Służba ponad korzyść własną.

P1000505 P1000514