Dziękujemy za wsparcie Fundacji!

Mamy nadzieję, że rozliczenia podatkowe za rok 2016 zostały złożone w terminie. Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% na rzecz Domu Artystów Weteranów. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, którzy naszą akcję w tym roku poparli.