Panie Gustawie! Polub nas i „holoub” nas!!!

Dnia 8 kwietnia 2016r w warszawskim Teatrze Ateneum odbył się wieczór z cyklu „Mężczyźni MoJego Kina”, poświęcony Gustawowi Holoubkowi. Pierwszą i szczególną rozmówczynią Katarzyny Ostrowskiej, autorki cyklu, była Magdalena Zawadzka, aktorka i żona Gustawa Holoubka, która podzieliła się wzruszającymi i zabawnymi historiami o mężu. Wspomnienia zaproszonych gości, m.in. Mai Komorowskiej, Olgi Lipińskiej, Anny Gornostaj, Olgierda Łukaszewicza, Dariusza Wnuka, przeplatały się z sekwencjami filmowymi z udziałem Mistrza.

Prezentem dla publiczności był występ Ewy Kuklińskiej i przeczytane przez Huberta Paszkiewicza fragmenty książki autorstwa bohatera wieczoru.

Koniec spotkania w Teatrze Ateneum uwieńczyło nadanie naszej Fundacji imienia Gustawa Holoubka, co uroczyście ogłosiła Prezes Fundacji Marlena Miarczyńska wraz z obecnym na scenie Zarządem Fundacji.

Wierzymy, że dobry duch naszego patrona będzie czuwał nad Fundacją dając nam siłę do ważnych, mądrych i skutecznych działań na rzecz Domu w Skolimowie, skupiając wokół nas ludzi dobrej woli, prawdziwych, serdecznych przyjaciół, którzy będą też dla nas wsparciem i opoką.

 Holoubek_MMK_ 08 04 2016