Podaruj nam swój 1%

Drodzy!
Wszystkich, którym bliska jest idea Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, prosimy o wsparcie Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.
Przekazując na jej rzecz 1% ze swojego rocznego podatku dochodowego, umożliwiacie pomoc zasłużonym Artystom.

Bądźcie z nami!

Szczególne podziękowania ślemy Annie Cieślak (na zdjęciu), która bezdyskusyjnie zgodziła się być twarzą naszego internetowego apelu w sprawie 1%.


Numer KRS – 0000161031
***
Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich
00-536 Warszawa
Al. Ujazdowskie 45
Bank PKO BP 90 1020 1156 0000 7902 0054 6978
***
Na zdjęciu – Anna Cieślak, której najpiękniej dziękujemy za wsparcie akcji.