25.01.1975 roku

Po kilkuletnim remoncie, a właściwie całkowitej przebudowie, otwarto warszawski Teatr Powszechny pod kierownictwem Zygmunta Huebnera. Nowy zespół znakomicie zaprezentował się w premierze otwarcia Sprawie Dantona Stanisławy Przybyszewskiej, w reżyserii Andrzeja Wajdy i scenografii Krystyny Zachwatowicz; w roli Robespierre’a wystąpił Wojciech Pszoniak, Dantonem był Bronisław Pawlik, obok nich m.in. Elżbieta Kępińska, Władysław Kowalski, Stanisław Zaczyk, Olgierd Łukaszewicz, Leszek Herdegen, Kazimierz Kaczor, Franciszek Pieczka i Krzysztof Majchrzak oraz debiutujący wówczas na warszawskiej scenie: Ewa Dałkowska, Joanna Żółkowska i Mariusz Benoit.